Introduction

wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Przedmiot najmu stanową pomieszczenia znajdujące się na piętrze budynku przy ul. M.B. Bolesnej 8 w Limanowej tj.
1. Pomieszczenie oznaczone nr 2.1, o pow. 24,79m2 .
2. Pomieszczenie oznaczone nr 2.2, 2.3 i 2.4 o łącznej pow. 59,44 m2

wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Biały wykrzynik w niebieskim okręgu

I N F O R M A C J A

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 19.03.2021r. do dnia 10.04.2021r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony do najmu.

Przedmiot najmu stanową pomieszczenia znajdujące się na piętrze budynku przy ul. M.B. Bolesnej 8 w Limanowej tj.

  1. Pomieszczenie oznaczone nr 2.1, o pow. 24,79m2 .
  2. Pomieszczenie oznaczone nr 2.2, 2.3 i 2.4 o łącznej pow. 59,44 m2

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu.

Oznaczenie nieruchomościSposób i termin zagospodarowanianieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości w planie miejscowymOpis nieruchomościCena nieruchomościUwagi
123456
Nieruchomość stanowiąca działkę ewid. nr 545/3, o pow. 0,0282 ha, objęta  księgą wieczystą KW nr NS1L/00028833/7 prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Limanowej, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie
z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyników przetargu.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa dz. ewid. nr 545/3 leży w terenach przeznaczonych pod zwartą zabudowę usługowo – mieszkaniową U/M/kz.
Symbol kz – strefa ochrony konserwatorskiej.
Nieruchomość położona w Limanowej przy ul. M. B. Bolesnej 8, obręb 5.Własność: Powiat LimanowskiDziałka ewid. 545/3 zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem, w którym przeznaczone są do wynajmu  pomieszczenia na piętrze budynku: Oznaczone nr 2.1, o pow. 24,79m2 .Oznaczone nr 2.2, 2.3 i 2.4 o łącznej pow. 59,44 m2Minimalna kwota wywoławcze czynszu najmu za 1m² pow. użytkowej została  ustalona w wysokości10 zł netto.  Płatnikiem podatku od nieruchomości jest najemca  

Uwaga!

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej, a informacja
o wywieszeniu tego wykazu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Monitorze Urzędowym oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content