Introduction

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że od dnia 22.03.2021 r. rozpoczyna nabór wniosków od pracodawców na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

Nabór wniosków od pracodawców na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że od dnia 22.03.2021 r. rozpoczyna nabór wniosków od pracodawców na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Pracodawcy i osoby bezrobotne z terenu Miasta i Gminy Mszana Dolna oraz Gminy Niedźwiedź mogą składać wnioski w Lokalnym Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Mszanie Dolnej, ul. Starowiejska 4.
Pracodawcy z pozostałych gmin powiatu limanowskiego proszeni są o składanie wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, I piętro, pokój 111. Natomiast osoby bezrobotne mogą składać wnioski u swojego doradcy klienta.
Wnioski będą przyjmowane do odwołania naboru, o czym poinformujemy osobnym komunikatem na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.
Aktualne wnioski na poszczególne formy wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Jednocześnie PUP informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o organizację:

  1. prac interwencyjnych,
  2. stażu,
  3. dofinansowania do kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej powyżej pięćdziesiątego roku życia,
  4. refundacji części kosztów zatrudnienia w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do trzydziestego roku życia ( bon zatrudnieniowy),
  5. robót publicznych,

Kontynuowany jest również nabór wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content