Introduction

Lokal za grunt

Gmina dysponująca gruntem podpisuje umowę sprzedaży z inwestorem (wyłonionym w transparentnym przetargu otwartym) i przekazuje mu działkę pod budowę. Nabywca uiści część ceny nieruchomości w formie pieniężnej. Drugą część rozliczy natomiast w formie lokali, które po wybudowaniu przekaże gminie. Pozostałymi lokalami inwestor będzie mógł dysponować zgodnie z własnymi potrzebami.

Lokal za grunt

Lokal za grunt

Obrazki z napisami: Dostęp do nieruchomości o dużym potencjale inwestycyjnym, duża elastyczność i swoboda w dysponowaniu lokalami po stronie inwestora, szerokie możliwości dla gmin i samorządów

Cel Programu:

Lokal za Grunt to nowy program wspierania rozwoju inwestycji. Jego podstawowym celem jest ograniczenie barier w pozyskiwaniu nieruchomości pod zabudowę, w tym zabudowę mieszkaniową.

Ideą programu jest przeznaczanie nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości na cele inwestycyjne w zamian za lokale/budynki mieszkalne lub użytkowe wykorzystywane następnie przez gminę do realizacji jej zadań.

Zasady Programu

Gmina dysponująca gruntem podpisuje umowę sprzedaży z inwestorem (wyłonionym w transparentnym przetargu otwartym) i przekazuje mu działkę pod budowę. Nabywca uiści część ceny nieruchomości w formie pieniężnej. Drugą część rozliczy natomiast w formie lokali, które po wybudowaniu przekaże gminie. Pozostałymi lokalami inwestor będzie mógł dysponować zgodnie z własnymi potrzebami.

Kto może skorzystać?

Program Lokal za Grunt jest adresowany do gmin oraz podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działań inwestycyjnych w sektorze budownictwa.

Do przetargu o nabycie nieruchomości od gminy może ubiegać się każdy, kto w rozliczeniu ceny tej nieruchomości przekaże gminie na własność określoną liczbę lokali mieszkalnych lub użytkowych.

Korzyści:

Gmina, nie inwestując własnych pieniędzy (a jedynie grunt), pozyskuje nowe zasoby i może je przeznaczyć na mieszkania komunalne, mieszkania na wynajem (np. z dojściem do własności), obiekty opieki zdrowotnej, edukacyjne itp.

Inwestorzy zyskują dostęp do atrakcyjnych gruntów gminnych lub pochodzących z Krajowego Zasobu Nieruchomości. W ten sposób samorządy mogą również wesprzeć lokalnych przedsiębiorców budowlanych w wychodzeniu z kryzysu spowodowanego pandemią.

Od kiedy obowiązuje?

Ustawa regulująca zasady programu wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 r.

Kontakt:

Wyjaśnień w zakresie ewentualnych interpretacji przepisów udziela Departament Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, tel. 22 522 53 00.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content