Introduction

Projekt Programu Regionalnego na lata 2021-2027

Projekt Programu Regionalnego na lata 2021-2027


Od marca 2021 r. we współpracy z MFiPR trwają prace nad przygotowaniem projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego, dokumentu stanowiącego podstawę do wdrażania kolejnej puli środków europejskich na lata 2021-2027
Wysokość zaproponowanego w ramach kontraktu programowego dofinansowania dla programu regionalnego wynosi 2,32 mld euro(w tym 1,7 mld euro na EFRR/ 580 mln euro na EFS+)

Część postulatów województw, dotyczących m.in. obniżenia wymaganych poziomów koncentracji tematycznej dla celów polityki oraz wydatków klimatycznych w programach regionalnych, zostało uwzględnione przez Ministerstwo

Uchwałą nr 1455/21 z dnia 12 października 2021 r. (zmienioną Uchwałą nr 1634/21 z dnia 16 listopada 2021 r.) Zarząd Województwa Małopolskiego skierował projekt Programu do konsultacji społecznych, które trwają od 12 października 2021 r. do 6 grudnia 2021r. (55 dni)

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konsultacji społecznych znajdują się na stronach www.rpo.malopolska.pl/oraz www.malopolska.pl/

Oczekuje się, że negocjacje programu regionalnego na lata 21-27 oraz jego ostateczne przyjęcie przez KE nastąpi w drugim kwartale 2022 r.

Aktualności – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Plik do pobrania:

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (projekt programu)

Prezentacja projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. Małopolska Przyszłości (.pdf, 2,98 MB)

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content