Introduction

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych – Powiatowy Urząd Pracy.

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych – Powiatowy Urząd Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej kwocie  1 420 600 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez realizację następujących form pomocy:

  1. Organizacja staży.
  2. Organizacja prac interwencyjnych.
  3. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.
  4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
  5. Bon na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
  6. Szkolenia.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków można uzyskać pod numerem telefonu:

  1. Pracodawcy, przedsiębiorcy – PUP Limanowa, centrum obsługi pracodawców (budynek C wejście bezpośrednio z parkingu), nr tel. 18 33 37 820, 18 33 37 830,
  2. Pracodawcy, przedsiębiorcy – LPIK Mszana Dolna, nr telefonu: 18 33 11 710.
  3. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Limanowa – u prowadzącego doradcy klienta.

Wnioski będą przyjmowane od 19 czerwca 2024 r. w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków, o czym poinformujemy na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.  

Aktualne druki wniosków są dostępne  na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej  w   zakładce   dla    pracodawców,   przedsiębiorców   lub   osób  bezrobotnych – „Dokumenty do pobrania”.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content