Introduction

Gwarancje BGK z InvestEU zabezpieczą finansowanie dla MŚP.

Gwarancje BGK z InvestEU zabezpieczą finansowanie dla MŚP.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Współpraca umożliwi wprowadzenie do oferty banku gwarancji z programu InvestEU. Unijne wsparcie to szansa dla podmiotów, które nie posiadają wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu lub wykorzystały już limity pomocy de minimis. 

Oferta będzie skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Nowe gwarancje, dostępne w ofercie BGK, będą posiadały regwarancję z Programu InvestEU. Oznacza to, że Europejski Fundusz Inwestycyjny przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty części zaciągniętego przez przedsiębiorcę kredytu.

„Gwarancje BGK z regwarancją z InvestEU to kolejny program, który wdrażamy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Z perspektywy przedsiębiorców unijne zabezpieczenie to uzupełnienie dotychczasowej oferty gwarancyjnej BGK. Produkt z całą pewnością docenią mikrofirmy ubiegające się o finansowanie do 50 tys. euro. Od takich przedsiębiorców BGK nie będzie pobierał opłaty za udzielenie gwarancji. Co więcej, gwarancje z programu InvestEU nie wliczają się do limitu pomocy de minimis. Oznacza to, że firmy, które np. podczas pandemii COVID-19 skorzystały z programów pomocowych i ten limit wykorzystały, będą mogły, co do zasady, skorzystać z gwarancji BGK z programu InvestEU. Oferta przygotowywana przez BGK we współpracy z EFI będzie dostępna na przełomie II i III kwartału 2024 roku .” – Mateusz Olszak, dyrektor programu Rozwój przedsiębiorczości w BGK

Oferta wypracowana przez BGK we współpracy z EFI umożliwi dostęp do finansowania dla podmiotów, które nie dysponują wymaganym przez banki zabezpieczeniem spłaty kredytu. Przedsiębiorca musi jednak posiadać zdolność kredytową określaną przez bank kredytujący.

„Banki, zgodnie z regulacjami, muszą zabezpieczyć spłatę zobowiązania zaciąganego przez kredytobiorcę. Nie każdy podmiot – a dotyczy to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw – jest w stanie takie zabezpieczenie dostarczyć. W sukurs przedsiębiorcom przychodzą Unia Europejska i Bank Gospodarstwa Krajowego, którzy umożliwiają dostęp do korzystnych zabezpieczeń. Gwarancje z programu InvestEU, podobnie jak inne gwarancje oferowane przez BGK, będą dostępne za pośrednictwem banków kredytujących. Warto podkreślić, że spośród wielu form wsparcia przedsiębiorczości, gwarancje takie są najbardziej cenionym i sprawdzonym instrumentem wspierania dostępu do kredytu.” – Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej

Gwarancje BGK z programu InvestEU – na jakich zasadach?

Gwarancja może zabezpieczyć 80 proc. wartości kredytu inwestycyjnego lub obrotowego. Zaletą produktu są niskie lub – w przypadku mikrofinansowań – nawet zerowe koszty udzielenia gwarancji. O wsparcie będą mogły ubiegać się wszystkie firmy MŚP, bez względu na branżę. Przedsiębiorcy będą mogli zabezpieczyć gwarancją kredyty do kwoty 2 mln euro, natomiast w przypadku mikrofinansowania do 50 tys. euro.

Aby ubiegać się o gwarancje BGK z programu InvestEU, przedsiębiorca nie będzie musiał składać wniosków w kilku instytucjach. Wszystkich formalności dopełni w jednym miejscu – w banku, w którym ubiega się o kredyt i który podpisał umowę o współpracy z BGK.

Program gwarancji BGK z regwarancją EFI korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej ze środków Funduszu InvestEU.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content