Introduction

Pożyczki obrotowe i inwestycyjne dla przedsiębiorców zabezpieczone gwarancjami  InvestEU.

Pożyczki obrotowe i inwestycyjne dla przedsiębiorców zabezpieczone gwarancjami  InvestEU.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadza nową ofertę pożyczek obrotowych i inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorców, które będą zabezpieczone gwarancjami  InvestEU.

Pożyczki ze wsparciem Unii Europejskiej będą objęte gwarancją spłaty w wysokości nawet do 80% kwoty udzielonej pożyczki, a koszty udzielonej gwarancji będzie ponosiła ARP S.A. Program wesprze przedsiębiorców, którzy z powodu braku możliwości ustanowienia wystarczających zabezpieczeń spłaty pożyczonych środków, mają utrudniony dostęp do pozyskania finansowania na realizację przedsięwzięć w obszarze transformacji energetycznej czy zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Produkt finansowy będzie dostępny dzięki umowie gwarancyjnej w ramach funduszu InvestEU, podpisanej 12.05.2024 roku pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) współtworząca Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju, Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) należącym do Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Umowa przewiduje 3-letni okres realizacji programu InvestEU.

Gwarancja nie stanowi pomocy publicznej, jak również pomocy de minimis. Wspierając konkurencyjność i zieloną transformację polskich przedsiębiorstw, marże pożyczek z gwarancją InvestEU zostaną obniżone przez ARP S.A., a okres spłaty wydłużony, co zwiększy dostępność finansowania dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw.

Kontakt z Krajowym Punktem Kontaktowym ws. oferty dla przedsiębiorców w ramach programów centralnie zarządzanych przez Komisję Europejską: KPK@kpkUE.gov.pl.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content