Małopolskie firmy wykorzystują wsparcie Polskiej Strefy Inwestycji.

Nowe hale produkcyjne, zaawansowane maszyny i innowacyjne produkty – tak w skrócie można podsumować rozwój przedsiębiorstw z Małopolski, które dzięki wsparciu Krakowskiego Parku Technologicznego dynamicznie rozwijają swoje biznesy i zwiększają zatrudnienie. Pięć małopolskich przedsiębiorstw zainwestuje łącznie ponad 52 mln zł.…

Krakowski Park Technologiczny wydał kolejne decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Krakowski Park Technologiczny wydał kolejne decyzje o wsparciu w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Z ulgi podatkowej zdecydowało się skorzystać czterech dużych i dwa średnie przedsiębiorstwa z Małopolski: „KABANOS”, Lajkonik Snacks, Tele-Fonika Kable, Alupol Packaging Kęty, ARKAN oraz FCA. Zapraszamy…

Dotacje dla przedsiębiorców z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, którzy w latach 2020 lub 2021 odnotowali spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku.

Wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Kto może otrzymać wsparcie? O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP…

Kredyt Ekologiczny – wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna.

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków do: Działanie 3.01 Kredyt ekologiczny (CP2) Priorytet 3 „Zazielenienie przedsiębiorstw” Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Numer naboru: FENG.03.01-IP.03-002/24 Krótki opis działania W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej,…

Usługi Rozwojowe 4.0 – poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych

Cel finansowania: Poprawa jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) poprzez dofinansowanie zakupu licencji i szkoleń/doradztwa niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych usług. Celem projektu jest udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów zakupu licencji podmiotom zarejestrowanym…

Centra Innowacji Cyfrowych wesprą transformację cyfrową polskich firm.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest w trakcie procesu podpisywania umów z operatorami wyłonionymi w działaniu „Współfinansowanie działań EDIH” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH), skupiają liczne instytucje, przedsiębiorstwa i…

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą: Termin składania wniosków: 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r. Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: Szczegółowe warunki konkursu. Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października…

Dotacje z EENergy! Do zdobycia 10 tys. euro na zmniejszenie zużycia energii w firmie

Wystartował projekt EENergy dla firm z sektora MŚP, które chcą wdrożyć działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym śladu węglowego. W sumie 900 firm z całej UE może liczyć na bezzwrotną dotację w kwocie 10 tysięcy euro!…

Usługi rozwojowe 4.0 – nowe środki dla firm szkoleniowo – doradczych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy szkoleniowo-doradcze zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych na webinar pt.: “Usługi rozwojowe 4.0 – nowe środki dla firm szkoleniowo – doradczych”. Webinar poprowadzą przedstawiciele Departamentu Usług Rozwojowych PARP. W spotkaniu wezmą tez udział przedstawiciele operatorów…

Stymulowanie konkurencyjności polskiej gospodarki przez innowacje i zwiększenie odporności – sektor HoReCa (hotelarski oraz gastronomiczny), turystyki i kultury- dotacje.

PARP dokonała wyboru pięciu operatorów, których celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie całej Polski. Głównym celem KPO jest zwiększenie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19…
Skip to content