Zapowiedź zbliżających się naborów – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

(R)ewolucja w przemyśle Jesienią wystartują dwa nabory mające na celu trwały wzrost i konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pierwszy z nich to bony na innowacje, które umożliwią zakup usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych. Ich efektem ma być opracowywanie lub…

Kredyt ekologiczny – dotacja dla MŚP na modernizację posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii.

Harmonogram programu 17 sierpnia 2023 r. – zakończenie składania wniosków Planowana kwota na dofinansowania to 660 mln złotych. Dla kogo? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa small mid-caps i mid-caps. Na co? Modernizacja posiadanej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia…

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs 2023.01

Chcesz otrzymać dofinansowanie projektu, który przyczyni się do poprawy warunków pracy Twoich pracowników? Projekty, które: Termin składania wniosków: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r. Więcej o Konkursie

LGD STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA – nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej

NABÓR 1/2023 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI…

Nabór wniosków na przyjęte do realizacji w 2023 r. formy pomocy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych

Informujemy, że od dnia 16 stycznia 2023 r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej rozpoczyna nabór wniosków na poszczególne formy pomocy dla pracodawców, przedsiębiorców i osób bezrobotnych. Dla pracodawców i przedsiębiorców: Dla bezrobotnych: Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej…

Rusza program „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” oraz cykl konferencji informacyjnych dla przedsiębiorców.

11 października br. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawili założenia pilotażowego programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej” oraz cyklu konferencji informacyjnych dla przedsiębiorców. W trakcie spotkania ogłoszono nabór wniosków do pilotażu – wnioski…

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. 

Podstawą przygotowania i realizacji Programu Re_Open UK jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia  6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Łączna kwota środków, które zostały  przeznaczone dla  polskich przedsiębiorców wynosi 116 597 576 EUR.    Za…

Polska Strefa Inwestycji – pomoc w Małopolsce wyższa, a kryteria niższe

1 stycznia 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące otrzymania ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Pomoc regionalna w Małopolsce jest wyższa, a kryteria niższe. Sprawdź jak otrzymać ulgę w postaci zwolnienia podatkowego! Znowelizowane przepisy ułatwiają skorzystanie z narzędzia Polska Strefa…

LGD Piękna Ziemia Gorczańska – nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

4/2022 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PIĘKNA ZIEMIA GORCZAŃSKA działająca na terenie: Gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operację z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w…

Znowelizowane przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji

1 stycznia 2022 roku weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji (więcej informacji można znaleźć tutaj: https://media.kpt.krakow.pl/171990-bedzie-latwiej-i-taniej-zmiany-w-przepisach-polskiej-strefy-inwestycji). Obecnie jest łatwiej otrzymać wsparcie w postaci zwolnienia podatkowego za nowe inwestycje (obniżono minimalne nakłady inwestycyjne, czyli progi wejścia).
Skip to content