Introduction

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia znajdującego się w przyziemiu budynku krytej pływalni przy ul. Z. Augusta 37 w Limanowej.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia znajdującego się w przyziemiu budynku krytej pływalni przy ul. Z. Augusta 37 w Limanowej.

Zarząd Powiatu Limanowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczenia znajdującego się w przyziemiu budynku krytej pływalni przy ul. Z. Augusta 37 w Limanowej.

Przedmiot I przetargu stanowi pomieszczenie o łącznej powierzchni 30,50 m2, znajdujące się w przyziemiu budynku krytej pływalni przy ul. Z. Augusta 37 w Limanowej, posadowionym na nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 51/11 o powierzchni 1,2366 ha objętej księgą wieczystą Nr NS1L 00054458/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu w wykazie nieruchomości została ustalona w wysokości 12 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. Minimalne postąpienie 0,20 zł.

Rozliczenia za świadczenia dodatkowe:

– energia elektryczna – wg. wskazań urządzenia pomiarowego,

– woda + ścieki – miesięczny ryczałt 3 m3,

– ogrzewanie w cenie czynszu najmu,

– wywóz śmieci we własnym zakresie.

Podatek od nieruchomości pokrywa najemca.

Termin przetargu ustala się na dzień 6 września 2021 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 (bud „B” – II piętro pokój 204).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości dwumiesięcznej minimalnej stawki wywoławczej w kwocie: 732,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Limanowej: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Wadium winno być uiszczone przelewem do dnia 2 września 2021 r.

Ogłoszenie o I przetargu 2021

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content