Introduction

Fundusze unijne dla kolejnych operatorów wybranych w konkursie „Kompetencje dla sektorów”

Fundusze unijne dla kolejnych operatorów wybranych w konkursie „Kompetencje dla sektorów”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki III rundy konkursu „Kompetencje dla sektorów”. Celem programu jest wybór operatorów usług doradczych i szkoleniowych, które wynikają z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Wybrano już 15 operatorów z 17 sektorów. Łączna wysokość dofinansowania konkursu to ponad 25 mln zł. Konkurs jest finansowany ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurs „Kompetencje dla sektorów” ma wyłonić operatorów świadczących usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji 17 Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Zadaniem operatorów będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze zgodne z rekomendacjami rady.

– Pracodawcy są nieocenionym źródłem wiedzy o tym, co warto zmienić w systemie edukacji, żeby odpowiadał on na aktualne potrzeby rynku pracy. Powstałe Sektorowe Rady ds. Kompetencji odpowiedzialne są właśnie za współpracę z pracodawcami i jednostkami naukowymi oraz za wyznaczanie kierunku zmian. 17 wybranych rad umożliwia przedsiębiorcom zgłaszanie zapotrzebowania na konkretne kompetencje do instytucji edukacyjnych i rynku pracy – wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Za nami trzy rundy

W odpowiedzi na III rundę konkursu, zostało złożonych 46 wniosków o dofinansowanie projektów. Zgodnie z regulaminem konkursu, do dofinansowania rekomendowany może być tylko 1 projekt dotyczący danego sektora w danej rundzie konkursowej. Nabór wniosków w III rundzie zakładał wyłonienie operatorów dla 7 sektorów: budowlanego, motoryzacyjnego, nowoczesnych usług biznesowych, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznego, przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz usług rozwojowych.

Ostatecznie Komisja Oceny Projektów zarekomendowała do dofinansowania 6 operatorów:

  • sektor budowlany: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – 6,7 mln zł,
  • sektor chemiczny: Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” – 3,1 mln zł,
  • sektor motoryzacyjny: Rokoszewski Marcin Marsoft – 2,6 mln zł,
  • sektor nowoczesnych usług biznesowych: Związek Pracodawców Business Centre Club – 10 mln zł,
  • sektor przemysłu lotniczo-kosmicznego: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego – 1,7 mln zł,
  • sektor usług rozwojowych: HRP Group Sp. z o.o. – 1,9 mln zł.

– Cieszy fakt, że udało się już wybrać operatorów dla większości branż. Aktualnie aż ¾ przedsiębiorców nie może zrekrutować kandydatów o pożądanych kompetencjach. Stale monitorujemy sytuację na rynku pracy i pojawiające się zapotrzebowanie na nowe umiejętności, które zmieniają się wraz z rozwojem technologicznym oraz sposobem zarządzania organizacjami, jak i zmianą pokoleniową. Konkurs „Kompetencje dla sektorów” umożliwia bieżące reagowanie na potrzeby firm i edukację kadr – mówi Mikołaj Różycki, Wiceprezes PARP.

Lista projektów podlegających ocenie w ramach III rundy konkursowej.

Więcej informacji o konkursie Kompetencje dla sektorów 2.

Pliki do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content