Introduction

Powiatowy Urząd Pracy – Wstrzymanie naboru

Powiatowy Urząd Pracy – Wstrzymanie naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że ostatnim dniem na złożenie wniosku o udzielenie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, a także wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach drugiego naboru wniosków będzie 29.03.2021 r..
Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o organizację:

  1. prac interwencyjnych.
  2. stażu.
  3. dofinansowania do kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej powyżej pięćdziesiątego roku życia.
  4. refundacji części kosztów zatrudnienia w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do trzydziestego roku życia ( bon zatrudnieniowy).
  5. robót publicznych.

Kontynuujemy również nabór wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content