Introduction

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. – pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów

Działania na rzecz promocji polskiej gospodarki. Wzmacnianie rozpoznawalność polskich marek na między­narodowych rynkach, promocja rodzimych produkty i usługi oraz polskiej myśli technologicznej . Pomoc przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i realizację polskich inwestycji w kraju.
Skip to content