Introduction

Wstrzymanie naboru

z dniem 05.02.2020 r. zakończy się I nabór wniosków o udzielenie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, a także wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wstrzymanie naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że z dniem 05.02.2020 r. zakończy się I nabór wniosków o udzielenie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, a także wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Kolejny nabór wniosków zostanie ogłoszony na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej po 15 marca 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o organizację:

  1. prac interwencyjnych,
  2. stażu,
  3. dofinansowania do kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej powyżej pięćdziesiątego roku życia,
  4. refundacji części kosztów zatrudnienia w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do trzydziestego roku życia ( bon zatrudnieniowy),
  5. robót publicznych,

Kontynuujemy również nabór wniosków od osób bezrobotnych o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content