Introduction

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Dla kogo?
Studentów i absolwentów, osób bezrobotnych, opiekunów osób niepełnosprawnych i firm

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Wsparcie dla absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, którzy szukają pracy oraz zarejestrowanych osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych szukających pracy. Ze wsparcia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niepubliczne przedszkola i szkoły oraz producenci rolni. Żłobki, kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne mogą wnioskować o wsparcie finansowe na utworzenie nowego miejsca pracy związanego z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi lub rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – kto może skorzystać:

 • studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • opiekunowie osób niepełnosprawnych – członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – kto może skorzystać:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkola i szkoły,
 • żłobki lub kluby dziecięce, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producenci rolni.

Jak skorzystać z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej?

 • Zgłoś się do instytucji finansowej, która działa na terenie, gdzie planujesz prowadzić działalność gospodarczą, i złóż wniosek. Wniosek możesz złożyć osobiście w placówce pośrednika finansowego lub przez generator wniosków dostępny na stronie internetowej pośrednika.
 • Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu wniosku, możesz umówić się na konsultację. Doradca wyjaśni wszystkie wątpliwości i pomoże Ci wypełnić wniosek.
 • Jak otrzymasz pozytywną decyzję, załóż działalność.
 • Podpisz umowę z instytucją finansującą wraz z zabezpieczeniem spłaty pożyczki.
 • Otrzymujesz wypłatę środków i jesteś swoim własnym szefem!

Warto wiedzieć! Jeśli ubiegasz się o pożyczkę na podjęcie działalności lub już ją masz, możesz również skorzystać z bezpłatnego doradztwa i szkoleń.

Ważne informacje
 • wartość pożyczki to ok. 100 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia)
 • oprocentowanie – 0,01 proc. lub 0,03 proc. w skali roku
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
 • okres spłaty pożyczki do 7 lat
 • karencja w spłacie do 1 roku

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content