Introduction

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości znajdującej się w Porębie Wielkiej w gminie Niedźwiedź.

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 2 lutego 2021r. do dnia 23 lutego 2021r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości o łącznej pow. 0,5434 ha, oznaczonej  jako dz. ew. nr 111/4, nr 11`1/8, nr 111/9 i nr 111/11 znajdującej się w Porębie Wielkiej w gminie Niedźwiedź.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content