Introduction

Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o dotacje dla MŚP

PUP o g ł a s z a od dnia 01 lutego 2021r. drugi nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MŚP – wsparcia dla MŚP poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 152)

Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o dotacje dla MŚP

Na podstawie art. 15 zze4 ust.6 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r. poz. 2255) działając w imieniu Starosty Limanowskiego,         o g ł a s z a m  od dnia 01 lutego 2021r. drugi nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 152).

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną  za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl.

Nabór trwał będzie do 31 marca 2021 roku.

UWAGA! O dotacje mogą się ubiegać również mikro i mali przedsiębiorcy, którzy otrzymali już dotację w ramach poprzedniego naboru, o ile spełniają warunki określone w powołanym wyżej rozporządzeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji i rodzajów branż wg PKD objętych tą formą wsparcia dostępne są  na www.limanowa.praca.gov.pl oraz pod nr tel. 18/33 75 915,  18/33 75 884 lub 18/33 75 850. 

                                                                              Marek Młynarczyk

                                                                Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                w Limanowej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content