Introduction

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu – Limanowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu – Limanowa

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 16.05.2022r. do dnia 05.06.2022r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.

Przedmiot najmu stanowi nieruchomość zabudowana budynkiem usługowo-produkcyjnym o pow. 949,90 m2 położona w Limanowej, obręb 3 Miasta Limanowa przy ul. Fabrycznej, stanowiąca działkę ew. nr 380/64.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content