Introduction

Wsparcie dla małopolskich przedsiębiorstw społecznych.

Wsparcie dla małopolskich przedsiębiorstw społecznych.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymały promesy na dofinansowanie projektów, które uzyskały akceptację w ramach naboru wniosków z Działania 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Dzięki Funduszom Europejskim z puli regionalnej w Małopolsce pojawi się więcej działań związanych z integracją zawodową i społeczną, tworzeniem miejsc pracy oraz rozwojem lokalnym.

Usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej obejmują między innymi tworzenie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, działania reintegracyjne podejmowane przez przedsiębiorstwa społeczne, czy też wsparcie biznesowe oraz szkoleniowo-doradcze.

W ramach realizacji nowo wybranych projektów w Małopolsce powstanie ponad 900 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, a blisko 700 podmiotów ekonomii społecznej zostanie objętych wsparciem.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content