Introduction

Dopisz się do katalogu promującego polski sektor budowy i wykańczania budowli

Dopisz się do katalogu promującego polski sektor budowy i wykańczania budowli

Firma działająca w branży budowlanej i wykańczania budowli i zarejestrowana jest w Polsce może bezpłatnie zamieścić swój profil w publikacji promującej polski sektor budowy i wykańczania budowli, którą w 2024 roku w formie e-booka wyda Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Publikacja będzie promowana wśród zagranicznych podmiotów – inwestorów, klientów, instytucji otoczenia biznesu, dystrybutorów i innych potencjalnych partnerów biznesowych polskich firm.

Publikacja będzie dostępna bezpłatnie online. W jej skład wejdzie katalog zawierający profile polskich firm działających w branży budowy i wykańczania budowli.

Umieszczenie wpisu w katalogu jest bezpłatne!

Zainteresowani taką formą promocji, powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy do 05.04.2024  r.

Z uwagi na ograniczoną objętość publikacji, przy przyjmowaniu formularzy brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku angielskim.

Publikacja zostanie wydana w ramach realizowanego przez PARP projektu niekonkurencyjnego pn. „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB” finansowanego ze środków UE, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (działanie 2.26 w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (FENG).

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content