Introduction

Gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax z dopłatami.

Gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax z dopłatami.

Gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax to kolejne wsparcie dla przedsiębiorców z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wartość europejskich środków  na te instrumenty to ponad 1,8 mld zł, w tym 625 mln zł na dofinansowanie kredytów w formie dopłat do kapitału lub odsetek. Kwota środków przeznaczona na gwarancje pozwoli na udzielenie kredytów o wartości 5,5 mld zł.

Nowe fundusze gwarancyjne w BGK

W BGK zostały utworzone dwa fundusze gwarancyjne z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG):

  1. Fundusz gwarancyjny dla wzrostu i konkurencyjności przedsiębiorstw
  2. Zielony Fundusz Gwarancyjny

Z tych funduszy BGK będzie we współpracy z bankami komercyjnymi zabezpieczał spłatę kredytów przedsiębiorstw z sektorów MŚP, small mid-caps i mid-caps. W efekcie wzrosnąć ma innowacyjność oraz efektywność energetyczna firm korzystających z tego wsparcia.  Dwie nowe formy zabezpieczeń to:

  • Gwarancja Biznesmax Plus: może zabezpieczyć kredyty obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność firm innowacyjnych oraz kredyty inwestycyjne związane z finansowaniem inwestycji, które wpisują się w przynajmniej jedną z trzech kategorii projektów: innowacje (np. ulepszenie produktów lub procesów), ekoinnowacje (np. OZE, GOZ) i służące transformacji cyfrowej (np. automatyzacja, BigData, cyberbezpieczeństwo);
  • Gwarancja Ekomax: może zabezpieczyć kredyty inwestycyjne na wdrażanie rozwiązań efektywnych energetycznie tj. termomodernizację posiadanych budynków lub inne działania, które przyczyniają się do oszczędności zużycia energii pierwotnej.

Zalety nowych gwarancji to m.in.:

  • korzystniejsze od standardowych warunki kredytu w banku (korzyść z tytułu gwarancji przeniesiona na poziom przedsiębiorcy),
  • wysoki poziom zabezpieczenia – do 80 proc. kapitału kredytu,
  • długi okres obowiązywania – gwarancja do 20 lat,
  • obniżenie kosztu kredytu (możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia – dotacja w formie dopłaty do kapitału albo oprocentowania kredytu),
  • brak kosztów za udzielenie gwarancji,
  • oszczędność czasu dla przedsiębiorcy, ponieważ wszystkie formalności związane z kredytem, gwarancją i dopłatą będą realizowane w banku kredytującym.

BGK zawarł umowy o współpracy z 14 bankami kredytującymi. Listy banków znajdują się na stronach BGK: Gwarancja Biznesmax Plus i Gwarancja Ekomax.

Gwarancje są już stopniowo udostępniane dla przedsiębiorców.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content