Introduction

Zasady sporządzania umów między przedsiębiorcami.

Zasady sporządzania umów między przedsiębiorcami.

Celem rozmowy jest poprowadzenie przedsiębiorcy przez najważniejsze elementy i postanowienia z umowy B2B. Tak uporządkowana wiedza pozwoli wybierać, z dostępnych rozwiązań, te najlepsze dla stron i specyfiki danej umowy. Prawnik może skonstruować fantastyczną umowę, ale to przedsiębiorca musi wiedzieć, jakie ma możliwości, co dają mu poszczególne zapisy i na co zwrócić uwagę przy przygotowywaniu umowy.

W roli eksperta wystąpiła Magdalena Biedrzycka, adwokat wspierająca prawnie przedsiębiorców od 14 lat.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content