Introduction

Marcowe nabory wniosków o dofinasowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Marcowe nabory wniosków o dofinasowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Edukacja, opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia, ochrona środowiska, rozwój biznesu, rynek pracy i turystyka. To obszary których dotyczyć będą marcowe nabory wniosków o unijne wsparcie inwestycji. W puli tych konkursów jest w sumie ponad 390 mln zł.

Badania i rozwój przedsiębiorstw

Ponad 53 mln zł przewidziano na dofinansowanie realizowanych przez przedsiębiorstwa działań dotyczących rozwijania infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz laboratoriów. W ramach projektu możliwe będą m.in. zakup nowych środków trwałych, usług służących budowaniu kompetencji i umiejętności pracowników a nawet pokrycie kosztów robót i materiałów budowlanych. 

Rynek pracy 

Ponad 13 mln zł to środki zarezerwowane na poprawę sytuacji na rynku pracy m.in. osób zatrudnionych wyłącznie na umowy krótkoterminowe lub cywilnoprawne, osób ubogich, z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności. Projekty zgłaszane do tego naboru mogą oferować szeroki katalog form pomocy, m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, szkolenie podnoszące kompetencje lub umożliwiające przebranżowienie, doposażenie stanowiska pracy u pracodawcy, zatrudnienie wspomagane.

TRWAJĄCE NABORY:

Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie
Termin naboru: od 29.12.23 do 04.04.24

Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie
Typ A: Wdrażanie innowacji
Termin naboru: od 21.02 do 06.05.24

Informacje na temat trwających oraz przyszłych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 dostępne są   na stronie internetowej: https://fundusze.malopolska.pl/nabory kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie.
 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content