Introduction

Wznowienie naboru wniosków – Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.

Wznowienie naboru wniosków – Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Informuje, że:

Od dnia 1 marca 2024 r. rozpoczął nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Preferowani są organizatorzy którzy:
•    prowadzą działalność gospodarczą przez co najmniej 3 miesiące,
•    zobowiązują się do zatrudnienia stażysty na okres minimum 3 m-cy po zakończeniu stażu,
•    gwarantują zatrudnienie po odbytym stażu na jak najdłuższy okres i w jak najwyższym wymiarze czasu pracy,
•    wywiązywali się z warunków wcześniej zawieranych z Urzędem umów, w tym
z  deklarowanego wcześniej zatrudnienia,
•    prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu limanowskiego,
•    nie korzystali z tej formy aktywizacji,

Od dnia 18 marca 2024 r. będą przyjmowane wnioski w sprawie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski:, o organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowanie zatrudnienia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, refundacje w ramach bonu zatrudnieniowego, refundację kosztów przejazdu na staż, o przyznanie bonu na zasiedlenie, oraz szkolenia w toku indywidualnym.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wstrzymania naboru, o czym będziemy informować na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

Aktualne wnioski na poszczególne formy wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej w zakładce dla pracodawców lub bezrobotnych – dokumenty do pobrania.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content