Introduction

Nabór projektów związanych z rozwojem MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Nabór projektów związanych z rozwojem MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Ruszył nabór projektów związanych z rozwojem MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski będą mogły przeznaczyć pozyskane dofinansowanie unijne na zakup rozwiązań w obszarze automatyzacji/cyfryzacji. Na wnioskodawców czeka 67 mln zł.

Jakie projekty uzyskają wsparcie?

Typ projektu obejmuje wsparcie działań służących transformacji cyfrowej/Przemysł 4.0, w zakresie wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych, a także działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa.

Poprzez transformację cyfrową/Przemysłu 4.0 należy rozumieć proces adaptacji przez przedsiębiorstwa szerokiego katalogu cyfrowych rozwiązań w zakresie produkcji przemysłowej, świadczenia usług i modeli biznesowych, w tym wykorzystujących rozwiązania z obszaru big data, sztucznej inteligencji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, automatyki i robotyki, druku addytywnego, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.

Kto może wziąć udział w naborze?

Nabór jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Małopolski.  

Jakie wydatki pokryje pomoc? 

W składanych projektach przedsiębiorstwa mogą skorzystać z zakupu usług doradczych, zakupu maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu komputerowego, a także usług szkoleniowych dotyczących podnoszenia kompetencji i umiejętności w procesach transformacji. 

O czym należy pamiętać? 

Projekty składane w ramach konkursu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej, który należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Plan transformacji cyfrowej musi zostać sporządzony przez podmiot posiadający stosowne doświadczenie w tego typu doradztwie. 

Ponadto, warto pamiętać, że projekty zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją są premiowane większą ilością uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej. 

Jaki jest sposób finansowania?  

Wsparcie będzie udzielone w formie dotacji. Może mieć charakter pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy dla MŚP na usługi doradcze lub udział w targach zależnie od kosztu objętego wsparciem. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 tys. zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi aż 3 mln zł.  

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: iga.malopolska.pl kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie.

Gdzie szukać informacji? 

Regulamin naboru wraz z załącznikami znajdziesz TUTAJ kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content