Introduction

Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0

Pod koniec grudnia bieżącego roku będzie ogłoszony konkurs w ramach działania 1.11.A Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

W ramach konkursu dofinansowanie będzie przeznaczone na projekty służące automatyzacji/transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Do wniosku o dofinansowanie niezbędne będzie przedstawienie planu transformacji cyfrowej. Plan transformacji cyfrowej musi zostać sporządzony przez podmiot posiadający stosowne doświadczenie w tego typu doradztwie. Będzie to audyt przedsiębiorstwa pod kątem możliwości wprowadzania rozwiązań sprzyjających transformacji cyfrowej/automatyzacji. Plan będzie obejmował co najmniej diagnozę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa poprzez audyt technologiczny, ocenę potencjału w tym obszarze oraz wskazanie możliwych do wdrożenia rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej/ w kierunku Przemysłu 4.0. 

Szczegółowy zakres dokumentu będzie załącznikiem do Regulaminu konkursu, który zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem konkursu, nie później niż 29 grudnia 2023r. Na obecną chwilę można zapoznać się z kryteriami wyboru projektów.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content