Introduction

Blisko 600 mln zł na rozwój Małopolski w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju!

Blisko 600 mln zł na rozwój Małopolski w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju!

Nowe Lokalne Strategie Rozwoju, nowe Lokalne Grupy Działania oraz nowe środki dla Małopolski. Rozpoczyna się kolejny rozdział dla rozwoju małopolskich obszarów wiejskich.

Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2023 r. zakończył się konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 i programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.

Komisja dokonała wyboru 23 nowych LSR na łączną kwotę 135 mln euro. Przy obecnym kursie to niemal 600 mln złotych dla Małopolan!

Po raz pierwszy w Małopolsce będą realizowane strategie wielofunduszowe. Środki dla nowych Lokalnych Grup Działania będą pochodzić zarówno z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (75 mln euro), jak i programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (60 mln euro).

Dzięki finansowaniu przyznanemu z wielu funduszy, możliwe do realizacji będzie zarówno wsparcie przedsiębiorstw, oddolnych inicjatyw czy kultywowanie dziedzictwa kulturowego (EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), jak i inwestycje w obiekty turystyczne, odnowę obiektów zabytkowych czy wsparcie instytucji kultury (EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wsparcie przysługuje także na projekty obejmujące tworzenie świetlic środowiskowych, dziennych domów opieki oraz szkoleń zawodowych (EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus).

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content