Introduction

Nawet 300 tys. zł dla twojej firmy – ruszył nabór na Bony na innowacje!

Nawet 300 tys. zł dla twojej firmy – ruszył nabór na Bony na innowacje!

Nowa szansa na dotacje na przedsiębiorcze innowacje! Ponad 700 innowacyjnych produktów i usług wprowadziły małopolskie firmy w ostatnich kilku latach. Dzięki dobrym pomysłom i wsparciu z Funduszy Europejskich możemy korzystać z wielu nowych, praktycznych rozwiązań. Wśród nich są biokominki, lampy z produktów z recyklingu czy nowe linie kosmetyków.

Budżet konkursu wynosi blisko 9 mln zł!

Kto może wziąć udział w naborze?

Bony na innowacje to rozwiązanie skierowane do mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność na terenie naszego województwa. Przedsiębiorcy z dostępnego katalogu wybierają wykonawcę usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, wśród których znajdują się: jednostki naukowe, akredytowane ośrodki innowacji, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, jednostki uprawnione do oceny zgodności wyrobów oraz kancelarie patentowe.

Na co może liczyć przedsiębiorca?

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to aż 300 tys. zł!

Jakie usługi? Czyli katalog usług badawczo-rozwojowych (obligatoryjny element projektu)

To nie tylko badania, testy i doświadczenia, w tym prototypy i projekty pilotażowe. Przedsiębiorca może również przeznaczyć środki na testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Co jeszcze? Katalog usług proinnowacyjnych (uzupełniający element projektu)

Dodatkowo, jako element uzupełniający w projekcie, przedsiębiorca może zamówić wykonanie projektu wzorniczego lub inżynierskiego, zaawansowane badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe, ocenę zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku, a także usługi związane z ochroną własności intelektualnej.

O czym należy pamiętać?

Wsparcie jest udzielane w formie dotacji, kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Jest ono kierowane bezpośrednio do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy samodzielnie wybierają wykonawcę usług (tzw. system popytowy). Przygotowane projekty muszą być zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski można składać od 30 października 2023 r. do 8 stycznia 2024 r. do godz. 15:00. Gdzie? W systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: https://iga.malopolska.pl kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie.

Gdzie szukać informacji?

Regulamin naboru wraz z załącznikami znajdziesz TUTAJ kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie.
 

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content