Introduction

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące pracę B+R z wdrożeniem

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące pracę B+R z wdrożeniem

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.1 typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące pracę B+R z wdrożeniem.

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • partnerstwa
  • przedsiębiorstwa

O dofinansowanie projektu w naborze mogą ubiegać się:

  • MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-caps,
  • konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps,
  • konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw z udziałem innych podmiotów: organizacji badawczych, organizacji pozarządowych, ośrodków innowacji reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps.

Rodzaj pomocy

  • konkurencyjny

Na co

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć kompleksowych obejmujących łącznie komponenty: 

a) komponent B+R – prace B+R na rzecz przedsiębiorstw, tj. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu przepisów o pomocy państwa, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych;  

b) komponent wdrożeniowy – wdrożenie wyników prac B+R, tj. wsparcie przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R, zrealizowanych w komponencie wskazanym w lit. a), do działalności własnej przedsiębiorstwa, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie innowacyjnego rozwiązania / rozwiązań opracowanych w komponencie B+R.

kliknij tutaj po szczegóły naboru i dokumenty

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content