Introduction

Nabór na wyjazdową misję gospodarczą do Austrii dla przedsiębiorców z branży turystycznej (5 firm)

Nabór na wyjazdową misję gospodarczą do Austrii dla przedsiębiorców z branży turystycznej (5 firm)

Projekt „Małopolska – cel podróży” realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną przy współpracy z Województwem Małopolskim i Miastem Kraków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Obecnie prowadzony jest nabór małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej (5 firm) na misje gospodarczą na rynku austriackim w terminie 16 – 18 października 2023 r. Miejsce warsztatów – Linz.

Projekt misji zakłada:                                

  1. pokrycie kosztów przelotów, noclegów i wsparcie organizacyjne udziału w misji gospodarczej
  2. podczas misji zostanie zorganizowane 1 spotkania biznesowe, z przewidywanym uczestnictwem 15 przedstawicieli branży z danego rynku docelowego,
  3. uczestnikom biorącym udział w misjach gospodarczych, MOT pokrywa koszty związane z uczestnictwem w samych misjach gospodarczych i warsztatach, w szczególności koszty transportu oraz zakwaterowania. Koszty wyżywienia oraz ubezpieczenia podróżnego oraz transferów lotniskowych pozostają po stronie Uczestnika. Inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w misji (np. związane z wymaganiami sanitarnymi danego kraju, testami, badaniami związanymi z COVID-19, etc.) pozostają po stronie Uczestnika.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie oraz w załącznikach, natomiast w razie pytań prosimy o kontakt z Panią Karoliną Jawor karolinaj@mot.krakow.pl w godzinach pracy biura MOT 8:00-16:00.

Kompletne dokumenty należy składać wyłącznie w formie mailowej na adres: rekrutacja@mot.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.08.2023 r. do godziny 12:00.

Każdy przedsiębiorca zainteresowany udziałem w projekcie trzykrotnie może aplikować na misje gospodarcze, natomiast w wypadku aplikowania do udziału w czwartej i kolejnej misji przedsiębiorca automatycznie zostaje wpisany na listę rezerwową i weźmie udział w misji w miarę wolnych miejsc.

W ramach naboru Organizator dokona oceny zgłoszeń, na podstawie której zostanie stworzona lista 5 podmiotów uczestniczących w danej misji oraz lista rezerwowa. W przypadku takiej samej punktacji obowiązuje kolejność poprawnie złożonych i kompletnych formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 3 wraz z wymaganymi załącznikami). Organizator nie przewiduje odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Małopolska Organizacja Turystyczna
31-150 Kraków, Rynek Kleparski 4/13
tel. +48 12 421 16 04
www.mot.krakow.plMałopolska Organizacja Turystyczna realizuje projekt „MAŁOPOLSKA – cel podróży” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” typ E. promocja oferty gospodarczej regionu – przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content