Introduction

Powiatowy Urząd Pracy – wstrzymanie naboru wniosków od dnia 23.03.2023 na …

Powiatowy Urząd Pracy – wstrzymanie naboru wniosków od dnia 23.03.2023 na …

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że z uwagi na dużą ilość wniosków, które wpłynęły do Urzędu oraz ograniczony limit środków Funduszu Pracy wstrzymujemy od dnia 23.03.2023 r. nabór wniosków  na:

  1. refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych,
  2. refundację w ramach bonu zatrudnieniowego,
  3. organizację staży,
  4. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.

Jednocześnie pup informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski: o organizację prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowanie zatrudnienia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, refundację kosztów przejazdu na staż oraz o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content