Introduction

Nieoprocentowana pożyczka płynnościowa POIR dla woj. małopolskiego – decyduje kolejność złożenia wniosków w generatorze.

Nieoprocentowana pożyczka płynnościowa POIR dla woj. małopolskiego – decyduje kolejność złożenia wniosków w generatorze.

Pożyczka płynnościowa POIR dla woj. małopolskiego

 • kwota pożyczki do 1.500.000 zł
 • oprocentowanie 0%
 • okres finansowania do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak

Nabór wniosków o pożyczkę płynnościową POIR dla woj. małopolskiego rozpocznie się w dn. 03-04-2023 r. o godz. 10.00 i trwać będzie co najmniej 3 dni robocze, tj. do dn. 05-04-2023 do końca dnia.

O ewentualnym wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków poinformujemy odrębnie.

Wnioski będzie można składać tylko i wyłączenie za pomocą generatora wniosków .

Do Państwa dyspozycji załączamy instrukcję wypełniania wniosków.

O porządku zawieranych umów pożyczki decyduje kolejność złożenia wniosków.

Dokumentacja pożyczkowa:

Regulamin FP LFR

Karta produktu Pożyczka płynnościowa POIR

Dokumenty wymagane do wniosku

Podstawy wyceny zabezpieczeń

UWAGA!!!

W dniu 22.03.2023 zaktualizowany został dokument „Podstawy wyceny zabezpieczeń”. Doprecyzowany został zapis dotyczący miejsca hipotecznego.

Pożyczka płynnościowa POIR przeznaczona jest dla mikro-, małych, i średnich przedsiębiorców z woj. małopolskiego.

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z:

1) pandemią COVID-19 albo

2) rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Pożyczka udzielana jest firmom niezależenie od branży, w której prowadzą działalność.

Wartość Pożyczki nie może przekroczyć 1 mln zł. Może ona zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli udział wydatków inwestycyjnych, wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii, wyniesie min. 30%.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 • wydatki inwestycyjne, np.: mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego; wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Pożyczki udzielane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

Pożyczka płynnościowa POIR dla woj. małopolskiego – strona operatora pożyczki

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content