Introduction

Polska Strefa Inwestycji – pomoc w Małopolsce wyższa, a kryteria niższe

Polska Strefa Inwestycji – pomoc w Małopolsce wyższa, a kryteria niższe

1 stycznia 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące otrzymania ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Pomoc regionalna w Małopolsce jest wyższa, a kryteria niższe. Sprawdź jak otrzymać ulgę w postaci zwolnienia podatkowego!

Znowelizowane przepisy ułatwiają skorzystanie z narzędzia Polska Strefa Inwestycji dużym i średnim przedsiębiorcom. Znaczenie będzie miał rodzaj inwestycji, dodatkowo punktowane będą przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi usługami biznesowymi, takimi jak: tworzenie oprogramowania, usługi finansowo-księgowe, czy inne z zakresu IT. Przedsiębiorcy spełniający te kryteria mogą liczyć nawet na 95% obniżkę obowiązkowych kosztów kwalifikowanych.Od 1 stycznia 2022 r. intensywność pomocy regionalnej w Małopolsce wzrosła i wynosi:

  • dla dużych przedsiębiorców – 40%
  • dla średnich przedsiębiorców – 50%
  • dla małych i mikro przedsiębiorców – 60%

Zostały także obniżone kryteria ilościowe dla przedsiębiorców realizujących inwestycje w powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Te zmiany będą dotyczyć także nowych terenów, co oznacza, że więcej gmin w Małopolsce będzie mogło skorzystać z obniżonych kryteriów wejścia do PSI. Zmiany będą dotyczyć nie tylko miast i gmin tracących funkcje społeczno-gospodarcze, ale także gmin z nimi graniczących. Przypomnijmy, że w Małopolsce dotyczy to następujących miast: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane, Jędrzejów.

Nowa inwestycja w ramach PSI pozwoli Ci na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT, na okres 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych).

Zasady otrzymania ulgi podatkowej : https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/    Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w Małopolsce mogą skontaktować się z działem obsługi inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego.  

Od początku funkcjonowania programu Polska Strefa Inwestycji (2018) – KPT wydał już 153 decyzji o wsparciu, a nakłady planowane w Małopolsce to ponad 5,5 miliarda złotych.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content