Introduction

Cyfryzacja firmy to już konieczność. PARP oferuje szkolenia dla przedsiębiorstw

Cyfryzacja firmy to już konieczność. PARP oferuje szkolenia dla przedsiębiorstw

Szybko postępująca cyfryzacja jest jednym z wyzwań, z jakimi mierzą się obecnie przedsiębiorcy. Nie ulega wątpliwości, że kadry kierownicze powinny rozwijać kompetencje digitalowe, by móc skutecznie zarządzać organizacjami oraz zespołami. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje wsparcie w tym zakresie i zaprasza na kursy z cyfryzacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, współfinansowane z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Technologie cyfrowe rozwijają się w bardzo szybkim tempie i otwierają wiele możliwości dla przedsiębiorców, ale stanowią dla nich także duże wyzwanie. Proces cyfryzacji w ostatnim czasie został dodatkowo przyspieszony z powodu pandemii koronawirusa i digitalizację coraz większej liczby działań i procesów. Dostosowanie się do tych zmian dla sektora MŚP nie jest łatwe – mniejsze firmy nie mają takich zasobów finansowych i merytorycznych jak duże przedsiębiorstwa. Z badań Smart Industry Polska 2020 prowadzonego wśród MMŚP wynika, że 12% menadżerów bierze udział w szkoleniach dotyczących transformacji cyfrowej. Jednocześnie aż 45% menedżerów nie korzysta z żadnej wiedzy na temat digitalizacji. Z pomocą przychodzi Akademia Menadżera MMŚP, finansowana ze środków funduszy europejskich w ramach POWER.

W ramach konkursu „Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dofinansowała projekty, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli m.in. zdiagnozować indywidualne potrzeby firm w zakresie transformacji cyfrowej, określić luki kompetencyjne i skorzystać z dopasowanych do nich usług doradczych i szkoleń. Dofinansowaniem objęte będą te szkolenia czy usługi doradcze, które mieszczą się w opisie kompetencji menadżerskich z zakresie cyfryzacji. Są to np. opracowanie nowego modelu biznesowego, zarządzanie zmianą czy zintegrowanymi danymi, bezpieczeństwo cyfrowe, ale także marketing w gospodarce cyfrowej. Firmy otrzymają również refundację wydatków związanych z usługami rozwojowymi.

– Celem naszego projektu jest wsparcie firm w rozwoju ich kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej. Planujemy przeszkolić 360 pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Będą oni mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń i usług doradczych. Przy zapisywaniu do projektu wykorzystujemy nowoczesne systemy teleinformatyczne, dzięki którym udział w nim jest wygodny, intuicyjny i maksymalnie zautomatyzowany – powiedział Tomasz Wołowicz, dyrektor Działu Funduszy Europejskich ds. rozwoju MŚP z Krajowego Centrum Pracy, operatora projektu „Oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji kadr zarządzających MŚP w zakresie transformacji cyfrowej”.

Chętni pracownicy i przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług operatorów w ramach wybranych projektów: „Menadżer 4.0”, „Akademia kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej MMŚP”, „Akademia transformacji cyfrowej MMŚP”, „Oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji kadr zarządzających MMŚP w zakresie transformacji cyfrowej” oraz „E-liderzy”. Nabory do każdego z projektów prowadzone są do 30 czerwca 2023 r., a szczegółowe terminy podają poszczególni Operatorzy.

– Uruchomiony przez nas już w marcu tego roku nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem firm z całej Polski. Wnioski o dofinansowanie złożyło ponad 500 przedsiębiorców, a ich wartość przekroczyła 21 mln zł. Co istotne, wszystkie zgłoszenia obejmowały także chęć przygotowania analizy potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji. Pokazuje to zatem, że jest ogromne zapotrzebowanie wśród firm w tym zakresie. W ramach pierwszych naborów zostanie zawarte 135 umów na kwotę ponad 5 mln zł. Kolejne nabory planowane są na czerwiec 2022 r. – skomentowała Magdalena Kozińska, dyrektor ds. Funduszy Europejskich w HRP Group, operatora projektu „Akademia transformacji cyfrowej MMŚP”.

– Do udziału w kolejnej edycji Akademii Menadżera zapraszamy przedsiębiorców i kadrę menadżerską przedsiębiorstw z całej Polski, bez względu na profil i formę prowadzonej działalności. W tej edycji nie ma również podziału na makroregiony, czyli każdy zainteresowany udziałem w projekcie właściciel firmy może wybrać dowolnego operatora – powiedziała Justyna Nosko z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie.

Pliki do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content