Introduction

Konferencja online – Pomoc państwa dla przedsiębiorców w kryzysie.

Konferencja online – Pomoc państwa dla przedsiębiorców w kryzysie.

8 grudnia 2021 r. odbędzie się wydarzenie kierowane do przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie lub są nim zagrożeni. W konferencji będzie można uczestniczyć online. Eksperci i praktycy omówią instrumenty Dyrektywy restrukturyzacyjnej, Polityki Nowej Szansy oraz odpowiedzą na najważniejsze pytania przedsiębiorców z sektora MŚP. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna” to temat  konferencji organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przyjęta w czerwcu 2019 roku przez  Radę Unii Europejskiej Dyrektywa 2019/1023 w sprawie ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia długów, ma doprowadzić do zharmonizowania krajowych porządków prawnych oraz utworzenia efektywnych narzędzi wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością.

Przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, które stanowią 99% wszystkich firm w Polsce, powinny być odpowiednio chronione. Prawdopodobieństwo likwidacji takich przedsiębiorstw, zamiast poddania ich restrukturyzacji jest większe, ponieważ muszą one ponosić koszty nieproporcjonalnie wyższe do kosztów ponoszonych przez duże przedsiębiorstwa.

– Konferencja jest dedykowana małym i średnim przedsiębiorcom, doradcom restrukturyzacyjnym, środowisku akademickiemu, organizacjom wspierającym przedsiębiorców w okresowych trudnościach, a także instytucjom otoczenia biznesu. Chcemy przedstawić tym podmiotom wachlarz działań, z których mogą skorzystać, by zapobiegać kryzysom na ich wczesnym etapie, ale także poinformować o zmianach w polskim porządku prawnym oraz implementacji do niego art. 3 Dyrektywy Drugiej Szansy – powiedziała Magdalena Hilszer, dyrektor w PARP.

Aby zapobiegać sytuacjom kryzysowym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt System Wczesnego Ostrzegania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach (SWO). Fundamentem projektu jest autodiagnoza, prowadząca do rozpoznania przyczyn złej lub pogarszającej się kondycji przedsiębiorstwa. Wskazanie istoty zaistniałych trudności na wczesnym etapie pozwala na wypracowanie rekomendacji i wybór odpowiednio dopasowanej formy wsparcia. Przedsiębiorca może wybrać usługi odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), a wartość dofinansowania to ponad 18 000 zł netto na przedsiębiorstwo. Kolejna runda naboru do projektu rusza już 8 grudnia 2021 r. 

W Punkcie Informacyjnym w poznańskim biurze PARP dyżuruje też ekspert i udziela konsultacji w sprawach związanych z restrukturyzacją i upadłością. Radca prawny pełni dyżur pod numerem telefonu 880-524-995 w każdy piątek w godzinach od 14:00 do 17.00.

Dyrektywa restrukturyzacyjna ma zostać wprowadzona jako sposób na uniknięcie bankructwa i utraty majątku prywatnego, a w przypadku konieczności likwidacji firmy na przeprowadzenie procesu w możliwie sprawny sposób. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 2019/1023 musi zostać wdrożona przez państwa członkowskie nie później niż do 17 lipca 2022 roku. Wsparcie państwa dla przedsiębiorców w kryzysie, w kontekście wdrażania Dyrektywy restrukturyzacyjnej, jest relatywnie nowym zagadnieniem, dlatego wymaga stałego pogłębiania wiedzy oraz rzetelnych analiz i informacji. Konferencja ma służyć wymianie doświadczeń ekspertów i praktyków w zakresie wdrażania Dyrektywy restrukturyzacyjnej oraz narzędzi i programów wpisujących się w Politykę Nowej Szansy 2.0.

Partnerem merytorycznym konferencji jest Kancelaria prawna Filipiak Babicz.

Konferencja będzie miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Strona internetowa wydarzenia dostępna jest pod adresem: www.parp.gov.pl/konferencjarestrukturyzacja

logo konferencji

Pliki do pobrania

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content