Introduction

Zmiany w harmonogramie konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój – Bony na cyfryzację.

Zmiany w harmonogramie konkursów realizowanych w ramach Programu Inteligentny Rozwój – Bony na cyfryzację.

Najważniejsza aktualizacja dotyczy informacji o nowym konkursie „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”.

Konkurs finansowany z funduszy unijnych jest wsparciem dla MŚP w zakresie realizacji projektów, przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez nie technologii cyfrowych.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone m. in. na zakup usług programistycznych, oprogramowania czy też na zakup środków trwałych niezbędnych do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.

Dokumentacja konkursowa będzie dostępna 6 września 2021 r. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 20 września i trwa do 20 października br.

Aktualizacja harmonogramu uwzględnia również nowe daty zakończenia poddziałań:

  • „Design dla przedsiębiorców”,
  • „Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Harmonogram naboru wniosków POIR na 2021 rok

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content