Introduction

PARP ogłasza nowy konkurs. Fundusze Europejskie dla wyjątkowych inicjatyw pracowników

PARP ogłasza nowy konkurs. Fundusze Europejskie dla wyjątkowych inicjatyw pracowników

Nowy konkurs PARP ma na celu popularyzację w polskich przedsiębiorstwach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie. Wyłonione w konkursie najlepsze przedsięwzięcia i narzędzia mogą liczyć na promocję oraz nagrody finansowe. Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. Konkurs finansowany jest z Programu Inteligentny Rozwój.

Konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych” jest organizowany po raz pierwszy. Mogą wziąć w nim udział mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski.

– Innowacje pracownicze pozwalają firmie szybciej się rozwijać i osiągać przewagi konkurencyjne, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa. Dla pracowników stanowią  impuls i motywację do dalszego rozwoju w firmie. Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu firmy pobudza proprzedsiębiorcze zachowania. Pozwala też pracownikom realizować się, zaspokajać swoje ambicje i odnaleźć swoje miejsce i rolę w firmie, a także lepiej rozumieć jej potrzeby. Zyskują na tym obie strony. Pracownicy wprowadzają innowacje, a firma zatrzymuje utalentowanych pracowników, bez których nie byłaby w stanie szybko się rozwijać. Takie konkursy jak ten, który w tym roku po raz pierwszy postanowiła zorganizować PARP, mogą im w tym pomóc  – ocenia Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

– Inicjatywa ta ma przede wszystkim zachęcić firmy do szerszego skorzystania z potencjału zatrudnianych przez nich pracowników, do podejmowania działań, dzięki którym pracownicy zyskają możliwość zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia bądź większe zmiany w firmie  – wyjaśnia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jakie projekty można zgłaszać?

Konkurs organizowany jest dla dwóch typów projektów: Programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 50 pracowników, od 50 do 249 pracowników oraz od 250 pracowników) i Rozwiązania ICT wspierające programy rozwoju inicjatyw pracowniczych (dla startupów oraz dla przedsiębiorców funkcjonujących na rynku dłużej niż 3 lata).

Do konkursu można zgłaszać aktualnie realizowane przedsięwzięcia – programy rozwoju inicjatyw pracowniczych, które zachęcają pracowników do dzielenia się pomysłami na usprawnienia lub dotyczą całkowicie nowych rozwiązań. Programy powinny działać od co najmniej 6 miesięcy, posiadać regulamin bądź inny dokument regulujący zasady jego funkcjonowania i przynosić wymierne efekty w przedsiębiorstwie.

Drugą kategorią zgłaszanych projektów są gotowe narzędzia – rozwiązania ICT, które służą włączaniu pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne w firmie, wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te są oferowane do wdrożenia podmiotom zewnętrznym, znajdują się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat oraz zostały już wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Uczestnik konkursu musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do tego rozwiązania.

– Zakładamy, że projekty zgłaszane do konkursu powinny przyczyniać się do rozwoju kultury organizacyjnej, która będzie nastawiona na innowacje i dzielenie się wiedzą. Rozwiązania mają utrzymać zaangażowanie zespołu, a także wpłynąć na pogłębienie kompetencji pracowniczych, wesprzeć zarządzanie różnorodnością oraz oddziaływać na rozwój firmy, która będzie coraz bardziej  odporna na kryzysy  – dodaje Marcin Czyża, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kryteria oceny

W ocenie przedsięwzięć brany będzie pod uwagę m.in. zakres wdrożenia programu, jego kompleksowość, efekty w zakresie aktywizacji pracowników oraz wdrożenia zgłoszonych pomysłów a także korzyści dla całego przedsiębiorstwa. W przypadku rozwiązań ICT ocenie podlegać będą m.in. nowe cechy i funkcjonalności, kompleksowość i kompatybilność rozwiązania, jego potencjał rozwojowy oraz skala wdrożenia rozwiązania.

Nagrody finansowe za swoje projekty może otrzymać maksymalnie 50 firm – uczestników konkursu. W każdej z 5 podkategorii konkursu wyłonionych zostanie maksymalnie 10 laureatów, w tym 1 nagroda główna oraz 9 wyróżnień. Łącznie przyznanych zostać może: 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tys. zł oraz 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tys. zł.

Więcej informacji o konkursie

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

Logo Najlepsze Proramy Rozwoju Inicjatyw Pracowniczych

Pliki do pobrania

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content