Introduction

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarząd Powiatu Limanowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. J. Marka 9 na okres 21 dni tj. od dnia 28.05.2021r. do dnia 18.06.2021r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczony dzierżawy.

Wydzierżawieniu podlega zabudowana nieruchomość oznaczona numerami działek ewidencyjnych nr 111/4  nr 111/8, nr 111/9, nr 111/11 położona w Porębie Wielkiej

Wykaz nieruchomości

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content