Introduction

„Przemysł 4.0”

„Przemysł 4.0”

„Przemysł 4.0”: większy budżet i więcej czasu na przygotowanie wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianie terminu składania wniosków w naborze Pilotaż „Przemysł 4.0”. Wnioski będzie można składać od 15 do 30 czerwca 2021 r. (pierwotnie 28 kwietnia – 30 czerwca). Budżet pilotażu został zwiększony o 5 mln zł i wynosi 25 mln zł. Konkurs jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców produkcyjnych, a jego celem jest pomoc firmom w transformacji biznesu w kierunku Przemysłu 4.0. Przedsiębiorca może ubiegać się maksymalnie o 800 tys. zł. Program jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie naborem oraz sygnały o potrzebie dłuższego okresu na przygotowanie profesjonalnej „mapy drogowej”, podjęto decyzję o zmianie terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków w pilotażowym naborze „Przemysł 4.0” na 15 czerwca 2021 r. Data zakończenia przyjmowania wniosków pozostała bez zmian – to 30 czerwca 2021 r. Jednocześnie budżet pilotażu został zwiększony o kwotę 5 mln zł i wynosi obecnie 25 mln zł.

Kluczowe dla realizacji projektu jest opracowanie „mapy drogowej”, która ma być całościowym planem transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0. Tylko odpowiednio zaplanowany proces zmian (z udziałem specjalistów od technologii Przemysłu 4.0) może przynieść oczekiwane rezultaty. Zakres minimalny „mapy” został określony w dokumentacji pilotażu. Koszty przygotowania „mapy drogowej”, które przedsiębiorca musi ponieść jeszcze przed złożeniem wniosku o wsparcie, mogą być zrefundowane do wysokości 85 tys. zł z otrzymanego grantu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi minimum 15 proc.

Logo Przemysł 4.0

Więcej informacji na stronie Pilotaż Przemysł 4.0.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content