Introduction

Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej

Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej

Limanowska Strefa Aktywności Gospodarczej

Strefa położona jest w południowej części województwa Małopolskiego w Powiecie Limanowskim w miejscowości Limanowa. Obszar Strefy wynosi 13,7 ha, z czego 2,5 ha stanowi teren przeznaczony do zagospodarowania.

Tereny pod inwestycje od podstaw - charakterystyka działki

 • Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: 2.5
 • Obecne użytkowanie: nie użytkowane

Tereny pod inwestycje od podstaw - informacje dotyczące nieruchomości

 • Właściciel/właściciele: JST
 • Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: tak
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: przemysł tradycyjny, usługi

Tereny pod inwestycje od podstaw - istniejąca infrastruktura

 • Elektryczność na terenie: tak
 • Napięce [kV]: 15
 • Dostępna moc prądu [MW]: 100
 • Gaz na terenie: tak
 • Dostępna objętość [m3/h]: 8100
 • Woda na terenie: tak
 • Kanalizacja na terenie: tak
 • Dostępna objętość [m3/24h]: 5.4
 • Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: tak

Tereny pod inwestycje od podstaw - osoby do kontaktu

 • Osoby do kontaktu: Czesław Abram, Starostwo Powiatowe w Limanowej ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa

Tereny pod inwestycje od podstaw - połączenia transportowe

 • Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): gminna 6m
 • Autostrada / droga krajowa [km]: 65
 • Kolej [km]: 25
 • Bocznica kolejowa [km]: 25
 • Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: 70
 • Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: 65

Tereny pod inwestycje od podstaw - położenie

 • Nazwa lokalizacji: Limanowska Strefa Aktywnosci Gospodarczej Limanowa-Sowliny
 • Miasto/Gmina: Miasto Limanowa
 • Powiat: Limanowski
 • Województwo: Małopolskie

Tereny pod inwestycje od podstaw - powierzchnia nieruchomości

 • Maksymalna dostępna powierzchnia [ha]: 2.5
 • Kształt działki: prostokąt
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content