Introduction

Pożyczka unijna

Pożyczka unijna

​​

Pożyczka unijna

 • pożyczka w województwie małopolskim
 • o finansowaniu od 10 tys. zł do 1 mln zł
 • dla MŚP
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,15% w skali roku
Cel finansowania:
 • Przedsięwzięcia inwestycyjne, na terenie województwa małopolskiego realizowane przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 miesiące, mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw,
 • Przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • Zwiększające skalę działalności i prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:
  a) inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  b) rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
  c) inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),
 • Przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu),

Finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

 • Preferowane będą projekty realizowane w zakresie:
  a) w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego),
  b) na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego).
 • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Okres karencji: do 6 miesięcy
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content