Introduction

Skorzystaj z projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe”

Można uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów usług rozwojowych czyli udziału w:
szkoleniach,
doradztwie,
egzaminach potwierdzających kwalifikacje.

Skorzystaj z projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe”

Dla kogo?

  • dla 498 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Sądeckiego (czyli miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego)
  • dla 1644 pracowników firm.

Projekt realizowany jest od 1 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2023 roku.

Można uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów usług rozwojowych.

Dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, czyli udziału w:

  • szkoleniach
  • doradztwie
  • egzaminach potwierdzających kwalifikacje.

Usługi rozwojowe z opcją współfinansowania wybierasz z Bazy Usług Rozwojowych po zakwalifikowaniu się do projektu.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content