Introduction

„Startup Booster Poland – SMART UP” – nowy program akceleracyjny, wsparcie dla innowacyjnych MŚP na początkowych etapach rozwoju.

„Startup Booster Poland – SMART UP” – nowy program akceleracyjny, wsparcie dla innowacyjnych MŚP na początkowych etapach rozwoju.

„Startup Booster Poland – SMART UP” to nowy program akceleracyjny, który oferuje wszechstronne wsparcie dla innowacyjnych mikro- i małych przedsiębiorstw na początkowych etapach rozwoju. Nabór finansowany jest z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Młode, technologiczne spółki mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości aż 400 tys. zł!

„Startup Booster Poland” to inicjatywa mająca na celu wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie ich rozwoju. Program, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), dostarcza kompleksowe rozwiązania akceleracyjne i post-akceleracyjne, które umożliwiają młodym firmom rozwijanie produktów oraz przyspieszają ich rozwój.

Wzrost i globalne aspiracje polskich startupów

Rynek startupów w Polsce wykazuje dynamiczny rozwój, stanowiąc odzwierciedlenie globalnych trendów, które skupiają się na innowacjach technologicznych i nowych modelach biznesowych. Według raportu „Polish Startups 2021”, większość polskich startupów koncentruje się na rozwiązaniach związanych ze sztuczną inteligencją i e-commerce, w branżach takich jak medtech, fintech, cleantech, przemysł i edukacja.

Na skalę globalną startupy przyciągają znaczne inwestycje, szczególnie w uznanych centrach innowacji jak Dolina Krzemowa czy Londyn, tworząc spółki o wartości miliardów dolarów. Polskie startupy, chociaż działają na mniejszą skalę, zyskują na znaczeniu dzięki rosnącemu zainteresowaniu zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych inwestorów. Na rozwój i ekspansję młodych firm wpływają również takie programy jak „Startup Booster Poland”.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Głównym celem inicjatywy jest wsparcie przedsiębiorców w przełamywaniu barier rozwojowych, co osiągane jest poprzez dostęp do zaawansowanych, specjalistycznych programów wspomagających wzrost. Do programu mogą zgłaszać się mikro- i małe przedsiębiorstwa, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu KE nr 651/2014. Uczestnicy są dobierani w procesie selekcji na podstawie regulaminowych kryteriów, a współpraca z akceleratorem formalizowana jest poprzez umowę grantową.

Ścieżki rozwojowe w programie

Program „Smart UP”, w ramach którego realizowana jest inicjatywa, obejmuje różnorodne ścieżki rozwojowe:

  • Akceleracja branżowa: współpraca z partnerami biznesowymi lub publicznymi w celu weryfikacji i wdrożenia rozwiązań technologicznych.
  • Akceleracja z funduszem VC (inwestorska): budowanie gotowości rynkowej i inwestycyjnej startupów, pozyskanie kapitału od inwestora.
  • Akceleracja sector-agnostic: rozwój produktów o szerokim potencjale rynkowym.
  • Akceleracja „Go Global”: przygotowanie startupów do ekspansji zagranicznej.
  • Akceleracja „Poland Prize”: program zapewniający wsparcie dla startupów spoza Polski, zainteresowanych rozwijaniem działalności w Polsce.

Wsparcie finansowe

PARP wybrała do dofinansowania 17 projektów (programów), które zaprezentowały najbardziej atrakcyjne i efektywne koncepcje akceleracji startupów. Zainteresowane startupy powinny zgłaszać swoje aplikacje do wyłonionych przez PARP podmiotów. Będą one oferować programy akceleracji startupów, polegające na profesjonalnych działaniach wspierających dynamiczny rozwój młodych spółek technologicznych.

W toku akceleracji startupy – oprócz specjalistycznego know-how, wsparcia ekspertów, mentorów oraz korporacji i funduszy VC – będą mogły uzyskać granty w kwocie do 400 tys. zł. Maksymalnie można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie jest wymagany wkład własny. Programy poszczególnych akceleratorów będą pojawiać się sukcesywnie na stronie działania.

Dowiedz się więcej

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content