Introduction

Lokalne Grupy Działania – podpisano umowy ramowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju.

Lokalne Grupy Działania – podpisano umowy ramowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju.

W czwartek, 11 stycznia Zarząd województwa wspólnie z przedstawicielami 23 Lokalnych Grup Działania podpisali umowy ramowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Umowy te opiewają na łączną kwotę blisko 600 mln złotych i zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie przedsiębiorstw, kultywowanie dziedzictwa kulturowego, inwestycje w obiekty turystyczne, odnowę obiektów zabytkowych, tworzenie świetlic środowiskowych, dziennych domów opieki czy organizację szkoleń zawodowych.

Środki zostały przyznane dzięki umowom na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Lokalne Grupy działania z terenu powiatu limanowskiego:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Przyjazna Ziemia Limanowska

Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content