Introduction

W 2024 r będą dostępne preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw.

W 2024 r będą dostępne preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw.

Wsparcie inwestycji rozwojowych, podnoszenie efektywności energetycznej, produkcja energii ze źródeł odnawialnych – to przykłady działań, które m.in. małopolscy przedsiębiorcy   będą mogli sfinansować w ramach atrakcyjnych pożyczek z Funduszy Europejskich. Środki będą dostępne prawdopodobnie w pierwszej połowie 2024 r. dzięki współpracy Województwa Małopolskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zawarta umowa dotyczy powierzenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zarządzania środkami w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, z których będą udzielane preferencyjne pożyczki oraz pożyczki łączone dotacją z przeznaczeniem na:

•    inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw działających w regionie oraz podnoszenie ich konkurencyjności,
•    wsparcie inwestycji przyczyniających się do podnoszenia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, poprzez działania ograniczające zużycie energii elektrycznej i cieplnej, obniżenie emisyjności, a także dywersyfikacje źródeł wytwarzania energii,
 

Szacowana maksymalna wysokość uzyskanych pożyczek wynosi dla przedsiębiorców: na inwestycje rozwojowe do 1,2 mln zł, a na termomodernizację przedsiębiorstwa do 3 mln zł.

Na podstawie podpisanej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego w I kwartale 2024 r. przystąpi do wyboru partnerów finansujących, czyli podmiotów które będą prowadzić nabory wniosków i udzielać preferencyjnych pożyczek oraz pożyczek łączonych z dotacją.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content