Introduction

Zagraniczna podróż dla młodych przedsiębiorców

Zagraniczna podróż dla młodych przedsiębiorców

Celem projektu pn. „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” jest sfinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach. Długość pobytu za granicą wynosi do 6 miesięcy. Maksymalnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 6600 euro. Wkład własny nie jest wymagany. Wnioski można składać do 31 stycznia 2027 r.

Kolejny projekt „Erasmus Global”umożliwia nawiązanie zagranicznej współpracy między dwoma przedsiębiorcami – młodym i doświadczonym. Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 3 miesiące. Projekt pomaga młodemu przedsiębiorcy zdobyć umiejętności potrzebne do prowadzenia małej firmy. Korzyści płynące z przedsięwzięcia są obopólne – doświadczony przedsiębiorca czerpie ze świeżych perspektyw swojej działalności, kooperacji z partnerami zagranicznymi  i poznawania nowych rynków. Termin nadsyłania zgłoszeń do „Erasmus Global” upływa 13 marca 2024 r.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content