Introduction

Cyrkularna transformacja biznesu: Praktyczne wskazówki i inspiracje – wydarzenie online

Cyrkularna transformacja biznesu: Praktyczne wskazówki i inspiracje – wydarzenie online

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model funkcjonowania rynku, w którym obieg materiałów i produktów jest prowadzony możliwie długo, zgodnie z kilkoma racjonalnymi i skutecznymi zasadami: pożyczaj; dziel się; napraw i odnów; poddaj recyklingowi. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów, co umożliwia zarazem ograniczenie odpadów do minimum.

Gospodarce obiegu zamkniętego towarzyszą adekwatne modele biznesowe, tzw. cyrkularne modele biznesowe, których zastosowanie nie tylko znacząco redukuje negatywne skutki: społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, ale także przyczynia się do poprawy rentowności poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych. GOZ stwarza ogromną szansę ulepszenia procesów biznesowych, a nawet stworzenia przedsiębiorstw o całkowicie nowym sposobie działania.

Podczas wydarzenia, ekspertka – dr inż. Agnieszka Sznyk, Prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju – opowie, jak w efektywny sposób wprowadzić cyrkularne modele biznesowe do przedsiębiorstwa, a także przedstawi dobre praktyki oraz korzyści płynące z takiego rozwiązania. W spotkaniu udział weźmie także Maja Wasilewska, Ekspert PARP, która zaprezentuje główne cele i zasady konkursu na najlepsze rozwiązania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorcy, którzy oferują rozwiązania umożliwiające transformację w kierunku GOZ. Nagrodą główną w konkursie jest 50 tys. zł, dyplom oraz promocja produktu.

INFORMACJE O WYDARZENIU I REJESTRACJA

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content