Introduction

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w łącznej kwocie  1 008 200 zł na aktywizację zawodową bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez realizację następujących form pomocy:

  1. Organizacja staży.
  2. Organizacja prac interwencyjnych.
  3. Organizacja szkoleń.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków można uzyskać pod numerem telefonu:

  1. Pracodawcy, przedsiębiorcy – PUP Limanowa, centrum obsługi pracodawców (budynek C wejście bezpośrednio z parkingu), nr tel. 18 33 37 820, 18 33 37 830,
  2. Pracodawcy, przedsiębiorcy – LPIK Mszana Dolna, nr telefonu: 18 33 11 710.
  3. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Limanowa – u prowadzącego doradcy klienta.

Wnioski będą przyjmowane od 12 kwietnia 2023 r. w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków, o czym będziemy informować na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej. 

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content