Introduction

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. 

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. 

Podstawą przygotowania i realizacji Programu Re_Open UK jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia  6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Łączna kwota środków, które zostały  przeznaczone dla  polskich przedsiębiorców wynosi 116 597 576 EUR.   

Za realizację Programu Re_Open UK odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która pełni rolę Podmiotu Zarządzającego i jest odpowiedzialna za ogłaszanie naborów, ocenę foralno merytoryczną- wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów i realizację projektów przez Ostatecznych odbiorców  

Program dzieli się na dwa działania: 

Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit,. 

Typy projektów: 

 Typ 1. Nowe kierunki eksportu 

Typ 2. Re_start inwestycyjny  

Typ 3. Akcja adaptacja do zmian 

Typ 4. Brexit bez straty 

Działanie 2. Wsparcie przedsiębiorstw zależnych od działalności połowowej w związku z ograniczeniami wynikającymi z brexit. Projekty pomocy indywidualnej skierowane do przedsiębiorstw prowadzących działalność połowową.  

Pliki do pobrania


Program

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content