Introduction

Rusza kolejny nabór dla MŚP do projektu System Wczesnego Ostrzegania

Rusza kolejny nabór dla MŚP do projektu System Wczesnego Ostrzegania

10 maja po raz kolejny został otwarty nabór do projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 18 500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe. Projekt finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

System Wczesnego Ostrzegania stawia na rozwój i wsparcie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można jeszcze rozwiązać je poprzez narzędzia pozafinansowe. Projekt przeznaczony jest dla podmiotów, które doświadczają trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utraciły sprawność prowadzenia działalności gospodarczej. Dedykowany jest również dla tych, w opinii których ryzyko spowolnienia ich rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie.

Udział w projekcie obejmuje możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa. Będzie ona też zawierać rekomendacje w zakresie szkoleń i doradztwa w celu przezwyciężenia trudności. Na jej podstawie przedsiębiorca wybierze usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

– To już V edycja naboru do projektu SWO. Dotychczas uczestnicy projektu zrealizowali 260 usług rozwojowych i systematycznie zapisują się na kolejne szkolenia i usługi doradcze. Zgłoszenia, w obecnie trwającym naborze, można składać do końca maja tego roku.  Przedsiębiorcy, po zakwalifikowaniu do programu, uzyskają dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 18,5 tys. zł. Warto podkreślić, że nie jest wymagany wkład własny – komentuje Dariusz Budrowski, Prezes PARP

 Dofinansowanie otrzymać mogą firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

  • z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: małe lub średnie,
  • aktywna działalność gospodarcza zarejestrowana minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru.

Kwota przeznaczona na działania szkoleniowo-doradcze dla firm w trudnościach w ramach całego projektu SWO to 37 mln zł.

Projekt SWO ma zasięg ogólnopolski. Rekrutacja odbywa się w podziale na makroregiony, za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej.

Nabór prowadzony jest w terminie: 10 maja 2022 roku od godziny 12.00 do 31 maja 2022 roku do godziny 12.00 lub do maksymalnej liczby 300 zgłoszeń w każdym z makroregionów.

Więcej informacji o konkursie na stronie PARP oraz w materiale informacyjnym o projekcie SWO.

Pliki do pobrania

Ciąg Logotypów: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP Grupa PFR, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content