Introduction

Oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja pośrednicząca, uczestniczy w przekazywaniu środków unijnych, dzięki którym wsparcie otrzymują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie pochodzące z Funduszy Europejskich obejmuje niemal wszystkie etapy rozwoju przedsiębiorstwa, stwarzając możliwości realizacji pomysłów biznesowych, od koncepcji po komercjalizację. Zadania te realizowane są w ramach trzech programów współfinansowanych ze środków europejskich a także innych instrumentów pomocy, finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych.

PARP – Oferta dla przedsiębiorców

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content